Fibergips FAQ

 • Gipsplader ved brændeovne o.lign. (Temp. over 55 gr. C.)

  Gips har den egenskab, at den ved en vedvarende varmepåvirkning på over 55 grader C. afgiver det i gipsen bundne H2O (vand). Denne egenskab benyttes i gipsplader til at køle den givne konstruktion, så den kan overholde brandkrav på f.eks 30 eller 60 minutter. Men ved  vedvarende varmepåvirkning på over 55 grader C., vil gipsplader over tid blive porøse.

  Derfor anbefaler skorstensfejere og Fermacell, at der anvendes en fermacell Powerpanel H2O plade bag ved brændeovne o.lign. steder, hvor pladevæggen udsættes for vedvarende varmepåvirkning på over 55 grader C.

  Med venlig hilsen

  Teknisk Rådgivning - Fermacell Scandinavia

 • Renovering af etagedæk med lydkrav

  SPØRGSMÅL:

  Jeg er i gang med at renovere en ældre etageejendom i Odense og har været inde på jeres hjemmeside for at hente lidt inspiration til vandrette etageadskillelser. Mit spørgsmål er meget nemt at formulere. Myndighederne stiller krav om en opbygning med krav til trinlyds dæmpning på R´W 53dB og luftlyds isolering på R´W 55 dB, herudover har jeg et brandkrav på 60 minutter. PS konstruktionen er bærende idet der er tale om et vandret lejlighedsskel.

  Mvh Erik Frederiksen

  Formand

   

  SVAR

  Hej Erik, tak for din mail og de meget konkrete oplysninger. Du har flere muligheder for at imødekomme denne konstruktion med Fermacell´s gulvløsninger. På vores hjemmeside finder du vores konstruktionsoversigt der giver dig forskellige eksempler på konstruktioner, der vil kunne klare det du efterspørger. Jeg vil dog ikke undlade at give dig et eksempel på hvad der kunne være en mulighed. Du skriver ikke noget om bjælke dimensioner OSV. I den mail så jeg tillader mig at gøre nogle enkelte forudsætninger i mit svar til dig.

  Der kunne være tale om en ældre bjælkekonstruktion med dimensionen 125 x 175 mm med indskudsbrædder og ler indskud i ca 50 – 60 mm. tykkelse (80 kg/m2). Eksisterende gulv kunne være 18 mm bræddegulve (600 kg/m2)  og loftet på undersiden stråpuds 26 kg/m2.

  I forbindelse med dette kunne man tænke sig, at I anvender vores konstruktion 2HR21/B1 som i hovedtræk består af gulvopbygning med 30 mm. gulvelement + 30 mm. fermacell Bikubesystem, på undersiden lydbøjler og monteringsprofil, 20 mm. mineraluld og ét lag 12,5 mm. fermacell Fibergips som loft.

  Med venlig hilsen

  Teknisk Rådgivning - Fermacell Scandinavia

 • Vindgipsplade / vindspærreplade?

  SPØRGSMÅL:

  Hej Fermacell - Jeg påtænker at anvende jeres fibergips udvendigt på træskelet som vindgipsplade er dette godkendt og i så fald med hvilken pladetype og tykkelse.

   

  SVAR:

  Fermacell fibergips kan anvendes som vindgipsplade men der er flere problemstillinger du skal være opmærksom på. fermacell Fibergips består af 80% gips og 20% papirsfibre (cellulose fibre) og kan derfor ikke tåle større fugtophobninger som ved f.eks. kraftig slagregn over en længere periode. Ved anvendelse af fermacell Fibergips som vindspærre er det meget vigtigt, at få afdækket pladerne med tætsluttende pressening eller lign. umiddelbart efter montagen og frem til klimaskræm er monteret.

  fermacell Fibergips er iht. Europæisk tekniske godkendelse godkendt i anvendelsklasse 2 (beskyttet udemiljø)som bl.a. omfatter vindgips. Vi kunne anbefale en 12,5 mm. retkantet fibergips til formålet. Alternativt kunne du overveje vores helt uorganiske fermacell Powerpanel H2O plade som tåler større fugtbelastninger end fibergipsen. Du hente mere information om begge pladetyper på vores hjemmeside.

  Mvh.

  Teknisk Rådgivning - Fermacell Scandinavia

 • Et lag fibergips i badeværelse?

  SPØRGSMÅL:
  Jeg skal i gang med ombygning af mit badeværelse og overvejer at anvende jeres fibergips 
  i forbindelse med vægopbygningen. Hvilken pladetype kan jeg anvende og hvilke ting skal jeg være opmærksom på i forbindelse med projektet?

  Mvh Peter Svenningsen

   

  SVAR:
  Tak for din henvendelse og dit spørgsmål. Ved opbygning af vådrumsvægge i Fermacell Fibergips kan anvendes vores 15 mm fibergipsplader på stålsystem eller trælægter min. 70 mm monteret pr. c/c 300 mm. Pladerne monteres med skrueafstand på max. 250 mm. og samlingsteknik iht. vores montagevejledning. Efter montage af pladerne skal der i hele vådzone arealet udføres MK-godkendt vandtætnings-/flisesystem. I By & Byg anvisning 200 Vådrum, kan du søge mere information om korrekt planlægning og udførelse af vådrum. Fermacell scandinavia ønsker dig god fornøjelse med projektet.

  Med venlig hilsen

  Teknisk Rådgivning - Fermacell Scandinavia


 • Vægtype? - EI60 A2–s1,d0 (BS60)

  SPØRGSMÅL:

  Jeg er i gang med et større renoveringsprojekt og har brug for lidt teknisk vejledning fra jer. I beskrivelses materialet fremgår et brandkrav på enkelte vægge på  EI60 A2 – s1,d0 jeg mener dette svarer til det der tidligere var benævnt BS 60. Er det korrekt? og hvordan kan jeg opbygge mine vægge med jeres produkter for at imødekomme dette krav. Jeg er naturligvis interesseret i at opbygge væggene så enkelt som muligt og med mindst mulig vægtykkelse.

  Jens Nielsen

  Entrepriseleder

   

  SVAR:

  Først og fremmest tak for din henvendelse. Du har i princippet ret i at kravet EI60 A2 – s1,d0 svarer til det der i sin tid blev benævnt BS 60. Du har flere muligheder for at opbygge en Fermacell Fibergips væg der imødekommer dette krav. Det du først og fremmest bør være opmærksom på er om der også er koblet et bestemt lydkrav på væggen, dette oplyser du ikke noget om i din mail. Såfremt der ikke er et specifikt lydkrav på væggen men udelukkende brandkrav som før nævnt kan du f.eks udføre vores vægtype 1S21 der består af Fermacell stålprofiler 75 x 0,6 mm. 70 mm. Stenuld som Rockwool flexi batts og ét lag Fermacell 12,5 mm. Fibergips på hver side af stål skelettet.

  Mvh.

  Teknisk Rådgivning - Fermacell Scandinavia