Fremstilling af fibergips

fermacell Fibergipspladerne indeholder udelukkende genbrugspapir, vand og gips. På fabrikken raspes genbrugspapiret i småbidder. Heri iblandes det tørre gipspulver, og massen påføres produktionsliniens transportbånd. Her efter tilføres vand og massen presses, den hærder, bliver udtørret, og bliver til sidst slebet i tykkelse og skåret op. Gipsmassen omslutter hvert eneste papirfiber, og det er forklaringen på fibergipsens styrke. Pladerne er homogene i hele tværsnittet, og mister derfor ikke sin styrke hvis overfladen får en mindre skade.

Pga. materialesammensætningen er fermacell Fibergipsplader lige velegnede som almindelige byggeplader, som brandbeskyttelse og til vådrum.

Fremstilling af Fermacell fibergips plader

Sundhed og miljøpåvirkning

IBR logo

fermacell Fibergipsplader indeholder ikke sundhedsskadelige stoffer. Da der ikke anvendes lim, er enhver form for lugtgener udelukket samtidig med, at den homogene pladestrukturs åndbarhed forhøjes. fermacell Fibergipsplader får derfor topkarakterer i alle indeklimaundersøgelser.
På baggrund af en prøvning af produktet har Østrigsk institut for bygningsbiologi i Wien klassificeret fermacell Fibergipsplader som egnede til biologisk byggeri. "Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH" (Institut for bygningsbiologi Rosenheim) har pga. de fremragende kontrolresultater tildelt produktet fermacell Fibergips sit certifikat.