Juridiske henvisninger

Ophavsret
Copyright 2003 Xella Baustoffe GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler samt deres arrangement er omfattet af ophavsretten og andre love til beskyttelse af åndelig ejendom. De må hverken kopieres eller forandres til handelsformål eller videregivelse eller benyttes på andre hjemmesider. Nogle internet-sider fra Xella Baustoffe Gmbh indeholder også billeder, hvor ophavsretten tilhører de personer, som har stillet dem til rådighed.

Produkter
Der kan være opstået ændringer efter de enkelte siders redaktionsslut. Angivelserne på denne hjemmeside må betragtes om tilnærmelsesvis. Ændringer og fejl forbeholdes. Billederne kan også indeholde tilbehør, som ikke hører til serieproduktionen. Farveafvigelser har tekniske årsager. Denne hjemmeside kan ligeledes indeholde typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Oplysninger om priser og standardudstyr, om lovmæssige, retslige og skattemæssige forskrifter og virkninger gælder kun i bestemte lande.

Handelsmærker
Hvor intet andet er oplyst, er alle på Xella Baustoffe GmbHs internet-sider nævnte mærker lovmæssigt beskyttede varemærker af Xella Baustoffe GmbH eller Haniel Bau-Industrie GmbH.

Licensrettigheder
Xelle Baustoffe GmbH vil tilbyde dig et innovativt og informativt internet-program. Vi håber derfor, at du bliver lige så glad over vores kreative design som vi. Vi beder dig også om forståelse for, at Xella Baustoffe GmbH må beskytte sin åndelig ejendom, inklusive patenter, handelsmærker og ophavsrettigheder, og at disse internet-sider ikke kan meddele nogen som helst licens til Xella Baustoffe GmbHs åndelige ejendom.

Ansvar og garanti
Informationerne gives af Xella Baustoffe GmbH uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti eller ansvar. Udelukket er desuden alle stiltiende garantier for produkternes salgbarhed, egnethed til specielle formål, krænkelse af love og patenter. Selv om vi går ud fra, at de informationer, vi giver, er rigtige, kan de dog indeholde fejl eller være upræcise, herfor overtager vi intet ansvar.

Databeskyttelse
Xella glæder sig over dit besøg på vores hjemmeside samt over dit interesse i vores virksomhed og vores produkter. Vi tager beskyttelsen af dine private data alvorligt og vil, at du føler dig tryg, når du besøger vores internet-sider. Beskyttelsen af din privatsfære ved håndtering af personlige data betragter vi som en vigtig opgave, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocedurer. Vi håndterer personlige data, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside iht. til de lovmæssige bestemmelser, som gælder for de lande, hvor de pågældende hjemmesider administreres. Som 100% datterselskab af Haniel Bau-Industrie GmbH følger vores databeskyttelsespolitik ellers de for Haniel Bau-Industrie GmbH gældende adfærdsregler. Xella Baustoffe GmbHs hjemmesider kan indeholde links til andre udbydere, som ikke er omfattet af denne databeskyttelseserklæring. Selv om vi omhyggelig kontrollerer indholdet, overtager vi intet ansvar for indholdet af eksterne links. Det er udelukkende ejerne af sider, som vores link henviser til, der er ansvarlige for deres indhold.
Xella Baustoffe GmbH respekterer dit privatliv og beskytter dine personlige data.

Indsamling og brug af personlige data
Når du besøger vores hjemmesider, registrerer vores webserver automatisk hver gang navnet på din internet-serviceudbyder, hjemmesiden, du kommer fra, hjemmesiderne, du besøger hos os samt dato og varighed af dit besøg. Xella benytter cookies for at følge de besøgendes præferencer og for at kunne designe hjemmesiderne optimalt. Cookies er små filer, som temporært gemmes på din harddisk. De i cookies indeholdte informationer gør navigationen lettere og hjemmesiden meget brugervenlig. Selvfølgelig kan du også betragte vores hjemmeside uden cookies. Vores cookies indeholder ingen personspecifikke data, så din privatsfære er beskyttet. Cookies accepteres automatisk af de fleste browsere. Du kan forhindre, at der gemmes cookies på din harddisk, idet du i din browser-indstilling vælger *îkke acceptere cookies*. En detaljeret beskrivelse af, hvordan det fungerer, finder du i manualen til din browser. Hvis du ikke accepterer cookies kan dette føre til indskrænkninger i den funktionsomfang, vi tilbyder. Ud over dette gemmes personlige data kun, hvis du selv giver os disse oplysninger, f.eks. ved en registrering, et rundspørge, en præmiekonkurrence eller til gennemførsel af en kontrakt.

Udnyttelse og videregivelse af personlige data og formålsbestemmelse
Xella bruger dine personlige data kun til teknisk administration af hjemmesiderne, til intern kundeadministration, produktundersøgelser og marketingformål i det dertil nødvendige omfang.
Indsamling af eller videregivelse af personlige data til statslige organer og myndigheder foretages kun hvis det pga. tvingende nationale love er nødvendigt. Vores medarbejdere, agenturer og datterselskaber er underlagt tavshedspligten og forpligtet til at overholde vores adfærdsregler.

Valgmulighed
Vi vil benytte dine data til at informere dig om vores produkter og serviceydelser, og evt. spørge dig herom. Selvfølgelig er det frivilligt at deltage i sådanne aktioner. Hvis du ikke er indforstået hermed, kan du til enhver tid meddele os det via et brev, så vi kan spærre dine data.

Oplysningsret
På opfordring meddeler Xella dig omgående skriftligt iht. de gældende love, om og hvilke af dine personlige data der er indsamlet hos os. Hvis vi på trods af vores anstrengelser om at få korrekte og aktuelle data har gemt forkerte informationer, vil vi korrigere dem efter opfordring fra dig.

Sikkerhed
Xella Baustoffe GmbH benytter sig af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data, som administreres hos os, mod utilsigtede eller forsætlige manipulationer, tab, destruering eller mod indgreb af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres hele tiden iht. den teknologiske videreudvikling.

Datasikkerheds reference for Google Analytics
Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en web analyse service fra Google, Inc. (”Google”). Google Analytics anvender ”cookies” for at kunne analysere hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Informationer om brugerens brug af hjemmesiden (herunder brugerens IP adresse) overføres og lagres af Google på servere i USA. Google anvender infromationerne til evaluering af brugernes brug af hjemmeside, til udarbejdelse af rapporter om hjemmeside aktiviteter til brug for hjemmesidens redaktører og til at tilbyde andre services med relation til brug af hjemmesiden og internet. Google kan også videregive informationerne til tredjepart hvor loven kræver dette eller til tredjepart, som udfører opgaver for Google. Google forbinder ikke brugerens IP adresse med andre data i Googles besiddelse. Brugeren kan forhindre brugen af cookies ved hjælp af browserindstillinger, men vær opmærksom på, at man ved fravalg af cookies samtidig afskærer sig fra den fulde funktionalitet på hjemmesiden. Ved at anvende denne hjemmeside giver brugeren sit samtykke til Googles anvendelse af data som her beskrevet.


Hvis du har spørgsmål vedrørende bearbejdningen af dine personlige data må du gerne kontakte os. Vi står også til rådighed hvis du har spørgsmål, ideer eller klager.