Betingelser og Privatlivspolitik

Bekendtgørelse om persondatabeskyttelse  

1. Indledning

James Hardie-gruppens europæiske division byder dig velkommen på vores hjemmeside. Hos James Hardie er vi meget opmærksomme på, at vi behandler dine persondata på en akkurat, pålidelig og sikker måde. Denne bekendtgørelse beskriver de forskellige kategorier af persondata, som vi behandler, hvordan dine persondata må behandles og til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag, vi behandler dine persondata og hvordan der tages højde for beskyttelse af dine data.

Du bedes venligst læse denne bekendtgørelse om persondatabeskyttelse grundigt igennem for at forstå vores politik og praksis angående persondatabeskyttelse samt vores håndtering af dine data.

 

2. Indsamling og behandling af persondata

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi dine personlige oplysninger ved at anvende de cookies og lignende teknologier (“Cookies”), som du har givet samtykke til. Cookies er små datafiler, der lægges på din computer eller andet mobilt eller håndholdt udstyr (som fx smartphones eller tablets), når du browser på vores hjemmeside. De oplysninger, som vores cookies indsamler, kan handle om dig, dine præferencer eller dit udstyr og anvendes som oftest til at få hjemmesiden til at fungere, som den skal. Oplysningerne kan normalt ikke direkte identificere dig, men de medvirker til at give dig en mere personlig internetoplevelse. Der er forskellige cookietyper. Nogle cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at virke korrekt, har analytiske formål eller måler effektiviteten af vores hjemmesider. Andre cookies, der gør det muligt for os at optimere funktionaliteten og de personlige indstillinger, er lagt på af tredjepartsvirksomheder for at kunne lave en præferenceprofil eller gøre det muligt for dig at dele indhold med dem. Da vi respekterer retten til beskyttelse af dine persondata, kan du vælge ikke at give samtykke til visse cookietyper. Vi gør dog opmærksom på, at ifald du ikke giver samtykke til bestemte cookies, kan det muligvis have indflydelse på, hvordan du oplever hjemmesiden og de tjenester, vi kan tilbyde. Hvis du ønsker at læse mere om cookies og hvordan du sletter dem, så scroll venligst ned til kapitlet “Cookies”.

 

Når du kontakter os via vores hjemmeside, enten ved brug af de oplyste kontaktdetaljer eller hjemmesidens blanketter, får vi samtidig tilladelse til at indsamle og behandle de personlige oplysninger, som du har givet samtykke til at give os og som kan indeholde navn, adresse, mail-adresse, stilling, mail-adresse, forespørgsler og anden personlig info, som du sender til os. Vi behandler disse oplysninger fx for at kunne behandle og svare på forespørgsler, for at kunne yde vores kunder de rette tjenester (nu og fremover)og for almene markedsføringsformål. Dine persondata vil blive lagret i vores CRM-systemer med ovennævnte formål for øje, og det er også grunden til, at vi lægger en cookie på din computer.

 

Hvis du gør brug af digitale værktøjer eller funktioner på vores hjemmeside som fx planlægningsværktøjer, nyhedsbreve og konkurrencer, har vi tilladelse til at indsamle og behandle dine persondata, der fx kan indeholde navn, adresse, by, stilling, mail-adresse og andre personlige oplysninger, du beslutter dig for at oplyse os om. Vi behandler dine persondata med ovennævnte formål for øje, idet vi gør brug af de pågældende digitale værktøjer eller funktioner. Hvis du har tilmeldt dig beskeder eller nyhedsbreve, har vi lov til at holde dig orienteret om fx nye funktioner på vores hjemmeside, specielle events, konkurrencer, produkter og tjenester. Naturligvis spørger vi dig om lov, ifald dette er påkrævet.

 

3. Juridisk grundlag for behandling af dine persondata

James Hardie indsamler og behandler generelt kun dine persondata, ifald der er et juridisk grundlag for det. Dette er påkrævet i forbindelse med udførelse af en kontrakt eller tjeneste, der tilbydes på vores hjemmeside, og som legitimerer interesse i opsporing af online-adfærd, mail-aftaler eller IP-relateret opsporing. Ved indsamling af personlige oplysninger ved hjælp af cookies beder vi dig normalt om tilladelse, og ifald dette er tilfældet, giver vi dig altid mulighed for på en nem måde at trække dit samtykke tilbage igen (opt-out).

 

4. Hvem har adgang til dine persondata?

Personer hos James Hardie, der eksempelvis har adgang til dine persondata er systemadministratorer eller medarbejdere, der arbejder i eller for vores marketing-, IT-, salgs- eller kundeserviceafdeling. Dine persondata må også deles med tredjeparter, som vi arbejder sammen med, og som har brug for de pågældende oplysninger for at kunne udføre deres arbejde for os. Der er her fx tale om IT- eller marketingeksperter, som vi ansætter til at administrere vores hjemmeside eller dens indhold. James Hardie forventer, at pågældende tredjeparter behandler alle oplyste persondata ifølge gældende lov. 

 

Dine persondata må også videregives til andre af James Hardie-gruppens virksomheder. Ifald andre af James Hardie-gruppens medlemmer eller tredjeparter fungerer som ´databehandlere´, udfører de deres opgave på vegne af os og efter ordre fra os i henhold til ovennævnte formål. I dette tilfælde vil dine persondata kun blive videregivet til disse parter i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre de krævede tjenester.

 

Ifald der er hjemmel for det ifølge gældende lovgivning om databeskyttelse, er det tilladt at dele dine persondata med medlemmer af James Hardie-gruppen og tredjeparter uden for dit hjemland. Konsekvensen er, at dine persondata eksempelvis kan blive indsamlet og behandlet i et land uden for Europa. Ifald det er påkrævet ved gældende lov om databeskyttelse, forsikrer James Hardie, at - hvis dine persondata bliver behandlet af medlemmer af James Hardie-gruppen eller tredjeparter, der befinder sig i lande med mangelfuld databeskyttelse (i forhold til hvad der er fastsat af Europa-Kommissionen) – vil dette ske i overensstemmelse med standardbetingelser godkendt af Europa-Kommissionen eller en anden overordnet autoritet med jurisdiktion over den relevante databehandler.

 

5. Sikkerhed omkring dine persondata

For at beskytte dine persondata eller personligt identificerbare oplysninger gør vi brug af fysiske, tekniske og administrative beskyttelsesforanstaltninger. Vi opdaterer og tester vedvarende vores sikkerhedsteknologi. Vi begrænser adgangen til dine persondata til de medarbejdere, der har brug for de pågældende oplysninger. Endvidere instrueres vores medarbejdere i, at det er vigtigt, at vi er pålidelige, og at der drages omsorg for, at dine persondata er i sikre hænder hos os. Vi forpligter os til at tage passende diciplinære foranstaltninger for at styrke vores medarbejderes ansvarsfølelse med hensyn til beskyttelse af persondata.

 

6. Datalagring og tilbageholdelse af data

Persondata bliver lagret på James Hardies' servere og på cloud servertjenester, som James Hardie gør brug af i USA, Australien og diverse EU-lande. Dine persondata er krypteret under lagring og overførsel. Undtaget de tilfælde hvor andet er tilladt eller påkrævet ifølge gældende lovgivning eller lovmæssige krav, bestræber James Hardie sig kun på at lagre dine persondata så længe, de er påkrævede til udførelse af de formål, de er indsamlet til. Yderligere oplysninger herom kan findes i vores datatilbageholdelsespolitik.

 

7. Ret til adgang til, rettelse i og sletning af dine persondata samt yderligere rettigheder for den registrerede

I EU´s almene databeskyttelsesforordning og andre landes love om persondatabeskyttelse har man fastlagt visse rettigheder for dataregistrerede personer. 

 

Ret til fri adgang til og rettelse i persondata: Du har ret til at bede om adgang til alle dine persondata, som James Hardie opbevarer, og til at anmode om rettelse af alle unøjagtige data, der har relation til din person. 

 

Ret til sletning af persondata: Såfremt de lovlige krav er opfyldt, har du ret til at bede om sletning af dine data. Dette gælder ikke for persondata, der er omfattet af en lovlig tilbageholdelsesperiode, eller i forbindelse med retskrav, der kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til at indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage hos den relevante databeskyttelsesinstans, specielt i det land, hvor du bor og arbejder og hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du formoder at behandlingen af dine persondata ikke er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

 

Ret til begrænset databehandling: Du har i visse tilfælde ret til at begrænse behandlingen af dine persondata.

 

Dataportabilitet: I de tilfælde hvor vi går ud fra dit samtykke eller det faktum, at behandling af dine persondata er nødvendig for udførelse af en kontrakt og det legale grundlag herfor, og at dine persondata er behandlet elektronisk, har du ret til at modtage alle persondata, som du har overdraget til James Hardie, i et struktureret, normalt og elektronisk læseligt format, samtidig med at vi forpligter os til  – hvor det er teknisk udførligt – at overføre disse til en anden kontrolinstans.

 

Ret til at afvise behandling af persondata baseret på legitimeret interesse: I de tilfælde hvor vi påråber os en legitimeret interesse i behandling af dine data, har du ret til at afvise dette i henhold til særlige forhold, og i så fald er vi tvunget til at stoppe med at behandle dine data, undtaget dog de tilfælde hvor vi enten kan påvise tungtvejende, legitime grunde til databehandling, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller ifald behandling af data er påkrævet i forbindelse med fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav. I de tilfælde hvor vi går ud fra, at behandlingen sker på grundlag af legitimeret interesse, mener vi, at vi normalt kan påvise sådanne tungtvejende, legitime grunde, men vi vil betragte hvert tilfælde på individuel basis.

 

Ret til tilbagekaldelse af samtykke: I de tilfælde hvor vi går ud fra, at du giver samtykke til at behandle dine data, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde et sådant samtykke. Det har især konsekvenser for cookies, og vi har anbragt en ny funktion på vores hjemmeside for at understøtte dette punkt.

 

8. Cookies

Læs venligst mere i nedenstående om de forskellige cookietyper, som vi bruger på vores hjemmesider, og om hvordan du kan blokere dem. Hvis du deaktiverer vores cookies vil nogle eller alle funktioner på vores hjemmeside muligvis ikke virke ordentligt eller slet ikke. Hvis du ønsker at blokere cookies, kan du gøre dette ved at indstille din browser til at sige ´nej-tak´ til cookies. Hvad du præcis skal gøre, afhænger af den anvendte browser. Alle moderne browsertyper tillader dig at ændre dine indstillinger for cookies, og de vil normalt være at finde i din browsermenu under ´optioner’ eller ‘favoritter’. Brug ‘Hjælp’-funktionen i din browser for yderligere oplysninger. Hvis du ønsker at få mere at vide om cookies, kan du eventuelt kigge på www.allaboutcookies.org, der indeholder omfattende information om cookies, og om hvordan man ændrer indstillingerne på en lang række forskellige browsere. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage for bestemte cookies, der bliver brugt på vores hjemmesider, så klik bare på knappen ´cookieindstilling´ nederst på vores hjemmesider.

 

Nødvendige cookies. Disse cookies er nødvendige for at vores hjemmesider kan fungere, og de kan ikke blokeres i vores systemer. De lægges sædvanligvis kun som svar på din adfærd online, der er ensbetydende med diverse tjenester som fx indstilling af personlige favoritter, log-in eller udfyldning af blanketter. Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men det resulterer i, at dele af vores hjemmesider ikke virker. Disse cookies lagrer ingen personligt identificerbare oplysninger.

Effektivitetscookies. Disse cookies giver os mulighed for at tælle besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre effektiviteten på vores hjemmesider. De hjælper os med at finde ud af hvilke sider, der er mest og mindst populære, og viser, hvordan de besøgende bevæger sig omkring på hjemmesiden. Hvis du blokerer disse cookies, vil nogle af disse tjenester ikke virke ordentligt. Alle oplysninger, som disse cookies indsamler, giver et totalbillede og er derfor anonyme. Hvis du ikke tillader disse cookies, ved vi ikke, hvornår du har besøgt vores hjemmeside, og vil derfor heller ikke være i stand til at overvåge hjemmesidens effektivitet.

 

Funktionelle cookies. Disse cookies giver hjemmesiden mulighed for at tilbyde forbedret funktionalitet og personalisering. De lægges evt. ud af os eller af tredjepart-providers, hvis tjenester vi har tilføjet på vores sider.

 

Opsporingscookies. Disse cookies kan være lagt af vores reklamepartnere. De pågældende firmaer bruger dem til at lave en præferenceprofil og vise for dig relevante reklamer på andre sider. De lagrer ikke direkte dine persondata, men har udelukkende til formål at identificere din browser og dine internetenheder. Hvis du blokerer disse cookies, vil du opleve en mindre målrettet markedsføring.

 

Cookies for de sociale medier. Disse cookies er lagt af en række tjenester på de sociale medier, som vi har tilføjet på vores hjemmeside for at gøre det muligt for dig at dele indhold med dine venner og netværker. Disse cookies er i stand til at følge din browser på andre hjemmesider, idet de laver en præferenceprofil og muligvis også registrerer andre persondata. Det kan have indvirkning på indhold og beskeder, som du ser på andre hjemmesider, som du besøger. Hvis du ikke vil tillade disse cookies, er det muligt, at du ikke kan se og bruge disse deleværktøjer. De platforme på de sociale medier, hvorfra der muligvis vil være cookies på vores hjemmesider, er bl. Facebook, LinkedIn, twitter, Google + og Instagram. Vi henviser dig til disse platformes egne hjemmesider i forbindelse med oplysninger om deres persondatabeskyttelsespolitik.

 

Tags. Et tag er et fællesnavn for kodeelementer, som findes på vores hjemmesider. De fleste tags beskriver ganske enkelt indholdet på en side, men visse tagtyper indeholder programmæssige elementer eller tilføjer dynamisk indhold så som video- eller audiofiler på siden. Nogle tags, i særdeles dem, der tilføjer indhold eller funktionalitet fra eksterne kilder til vores domæne, kan medføre sikkerhedsrisici, der kræver bedømmelse og styring. Det drejer sig her om tags fra tredjeparter, og i de fleste tilfælde giver de din hjemmeside merværdi. Det er dog nødvendigt at være opmærksom på disse, så du kan fokusere på eventuelle større risici. De fleste cookies, der lægges på vores hjemmesider, vil blive lagt ud ved hjælp af disse tags, men nogle tags kan muligvis også indsamle data om dig uden brug af cookies.

 

9. Links til andre hjemmesider

Af praktiske grunde kan vores hjemmesider indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er tilknyttet vores virksomhed. Når du klikker på disse links, forlader du vores hjemmeside. Vi kontrollerer ikke den slags hjemmesider, der har deres egen politik og praksis med hensyn til online persondatabeskyttelse, og vi er derfor heller ikke ansvarlige for deres praksis omkring persondatabeskyttelse eller indholdet af ovennævnte hjemmesider, der ikke har noget at gøre med os. I tvivlstilfælde er de persondata, som du vælger at give videre til ikke tilknyttede tredjeparter, ikke underlagt denne bekendtgørelse om persondatabeskyttelse. 

 

Det er muligt, at vi viser reklamer fra tredjepart. Den pågældende annoncør har ligeledes ret til at bede om dine persondata. Vi er dog ikke ansvarlige for vores annoncørers praksis med hensyn til persondatabeskyttelse, men kan opfordre vores partnere og annoncører til at holde sig til en beskyttelsespolitik, der overholder de lokale lovbestemmelser.

 

10. Kontor for persondatabeskyttelse og databeskyttelsesansvarlig

James Hardie har etableret et kontor for databeskyttelse med dataeksperter i USA, EU og Australien. Desuden har James Hardie udpeget en databeskyttelsesansvarlig specielt for Tyskland.

Hvis du har eventuelle spørgsmål med hensyn til behandling af dine persondata, eller ifald du mener, at dine rettigheder angående databeskyttelse ikke er blevet overholdt, så kontakt os venligst på:

Kontor for persondatabeskyttelse Databeskyttelsesansvarlig for Tyskland

Att: Privacy and Data Protection

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Tyskland

 

Dpo@jameshardie.com

 

Att: Data Protection Officer

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg

Tyskland

 

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

 

11. Version

Versionen af denne bekendtgørelse om persondatabeskyttelse er dateret den 11. april 2018. Det er muligt, at vi af og til er nødt til at revidere indholdet. Når du besøger vores hjemmeside, har du kendskab til og accepterer du denne bekendtgørelse. Efter at der er foretaget eventuelle ændringer i bekendtgørelsen, bekræfter du ved fortsat brug af vores hjemmeside, at du accepterer de pågældende ændringer.

12. Cookie indstillinger

Cookie indstillinger