Brug for support?

Danske Malermestre præciserer udmelding om fibergips

Danske Malermestre præciserer udmelding om fibergips

24-09-2018
Udsendt fra Danske Malermestre 19.09.18:

 

Fermacell fibergips - hvad nu?
I juli udsendte vi et nyhedsbrev med fokus på Fermacell fibergipsplader. Vi beskrev i brevet nogle konkrete problemer, hvor uhensigtsmæssige fugtpåvirkninger havde fået Fermacell gipspladerne til at udvide sig.
For at udrydde enhver tvivl om, hvordan du som fagmand skal forholde dig og spartle/ malerbehandle på fibergips fremover bringer vi en præcisering med dette nyhedsbrev:
Helt overordnet kan du fortsætte med at arbejde på fibergipsplader, præcis som du plejer. Du skal selvfølgelig sikre dig, at spartelmassen er fuldt optørret, ligesom pladerne ikke må blive/må have været udsat for ekstraordinære fugtpåvirkninger fra byggeriet eller i forbindelse med opmagasinering eller lignende.

Såfremt pladerne har været udsat for uhensigtsmæssige fugtpåvirkninger, anbefales det stadig at tage forbehold for skader, der er forårsaget af disse forhold. Hvilket I som fagfolk er forpligtet til at gøre.
Naturligvis står man stadig inde for eget arbejde, men man kan - og skal - ikke påtage sig ansvaret for skader, der opstår på baggrund af forhold, man som maler ikke har direkte indflydelse på.
Ved ekstraordinære fugtpåvirkninger fra eksempelvis et meget fugtigt byggeri kan det ikke afvises, at pladerne udvider sig mere end normalt til skade for malerens arbejde.

Danske Malermestre vil følge op på problematikken og foretage yderligere undersøgelser for at få mere klarhed over fugtforhold og deres påvirkning på spartel og malerbehandling af fibergibsplader, eksempelvis om der med fordel kan udføres supplerende behandling forud for malerarbejdet.

Lad spartelmassen tørre
Vi skrev, at pladerne kan presses imod hinanden og derved knuses i samlingerne. Dette kunne misforstås og skal præciseres. Fugtpåvirkninger kan gøre, at pladerne udvider sig som beskrevet ovenfor - og det kan bevirke, at der kan opstå skader i samlingerne.

Anbefalingen lyder derfor, at du skal lade spartelmassen i pladesamlingerne blive helt tør, inden du spartler anden gang. Vær særligt opmærksom på, om spartelmassen nederst i V-fugen i pladesamlingen er helt tør. Dette kan i nogle tilfælde betyde tørretider på op til flere dage alt efter forholdene og den anvendte mængde spartelmasse.

Kontakt eventuelt Fermacells tekniske afdeling, hvis du er i tvivl om, hvor længe der i et konkret tilfælde skal gå, inden spartelmassen må formodes at være tilstrækkeligt optørret.

Tørretiden er, som for alle spartelmasser, meget afhængig af relativ luftfugtighed, temperatur og lagtykkelse. Vær derfor også opmærksom på ikke at bruge mere spartelmasse end nødvendigt ved fuldspartlingen.

Følg montagevejledningen

Hvis der opstår problemer eller kommer reklamationer, så kontakt os eller Fermacell for nærmere råd og vejledning. Fermacell har givet tilsagn om at undersøge alle henvendelser om montage, spartling og maling.

×