Brug for support?

fermacell Powerpanel HD plader er cementbundne, galsfiberforstærkede sandwichplader med lette tilslag. Powerpanel HD kan anvendes direkte som udvendige facadeplader til overfladebehandling med fermacell Letmørtel HD pudssystem. Pladerne er cementgrå, og kanterne viser tydeligt sandwichstrukturen med det mørkegrå, lette tilslag i mellemlaget. Overfladen på den synlige side er glat, mens bagsiden er let bølget eller slebet.

fermacell® Powerpanel HD - Robust og slagfast facade


Med granulat af ekspanderet ler og genbrugsglasskum som tilslag opnås en montagevenlig lav vægt. Trods den for en cementbaseret plade lave vægt har fermacell® Powerpanel HD en stor tryk- og bøjningsstyrke. Det skyldes at pladerne er armerede med alkaliresistente glasfibre. fermacell® Powerpanel HD er i kraft af sin slagstyrke velegnet til facader i indgangspartier til skoler, på steder hvor der parkeres cykler, og lignende steder med større mekanisk belastning. 

fermacell® Powerpanel HD er statisk medvirkende ved ydervægskonstruktioner i træbyggeri som afstivende beklædning. Powerpanel HD pladerne monteres direkte på den bærende trækonstruktion, og fastholder væggen mod sideværts deformation. Skivevirkningen i fermacell® Powerpanel HD er gennemtestet, og der foreligger nøjagtige værdier for maksimal vandret påvirkning af vægfelterne. 

For at modvirke kapillær fugtoptagelse forsynes fermacell® Powerpanel HD under fremstillingen med et tyndt lag vandafvisende middel, som dog stadigvæk tillader, at vanddamp kan trænge igennem. Såvel plade som pudssystem er meget diffusionsåbent, og der opstår derfor ingen problemer med fugt, selv om det traditionelle ventilerede hulrum bag facadepladerne er undladt. 
 

Hurtig montage

På grund af den simple konstruktion uden ventileret hulrum med vindplade, afstandslister mv, reduceres montagearbejdet væsentligt. Desuden kan powerpanel HD pladerne, ligesom alle andre plader fra fermacell, monteres med klammer med en trykluftdrevet klammepistol. Dette går langt hurtigere end at skrue pladerne op. fermacell® Powerpanel HD egner sig desuden godt som facadeplade i præfabrikeret byggeri. 

Materialeværdier

Densitet ρmean

930 kg/m³

Vægt pr m²

14,5 kg/m²

Varmeledningsevne λ10,tr 

0,29 W/mK

Bøjningsstyrke (EN 310)

> 2,1 N/mm²

Trykfasthed (EN 789)

10,2 N/mm²

Elasticitetsmodul Em,90,mean

4200 N/mm²

Vanddampdiffusionsmodtandstal μ jævnfør 

32 (fugt); 37 (tør)

Ligevægtsfugtindhold ved 20°C/65% RF (EN322)

ca. 7 %  (vægt)

 

×