Brug for support?

Gulve af høj kvalitet

Med fermacell® fibergips gulvelementer er det muligt at opbygge gulve af høj kvalitet på en rationel måde. Med henblik på anvendelsesområder kan de sammenlignes med almindelige, massive undergulvssystemer (pudslag) og har fordel ved deres lave vægt samt den tørre og hurtige konstruktionsmåde (intet tidstab i forhold til efterfølgende gulvbelægning). fermacell® fibergips gulvelementer består af to sammenlimede fermacell® fibergips plader på 10 mm eller 12,5 mm . De to plader er forskudt i forhold til hinanden, så der opstår en 50 mm bred fals.
fermacell® gulvelement

Alsidige gulvelementer

fermacell® Fibergips gulvelementer findes i  forskellige tykkelser, samt med eller uden flere forskellige isolerende underlag. Dette gør fermacell® Gulvelementer ideelt egnede til mange forskellige opgaver:
  • Effektiv lydisolering, også mod trinstøj 
  • Brandsikring
  • Varmeisolering
  • Gulvvarmesystemer 
  • Gulvbelægning

fermacell® Gulvelementer har desuden en lang række løsninger til at oprette og nivellere skæve gulve, og til at give yderligere lyddæmpning. 


Lydisolering

Modstandsdygtighed mod stolehjul er testet iht. EN 425.

Specifikationer

Tykkelse   Størrelse (mm) Egenvægt Varmeledningsmodstand
R,B i m² K/W
 Materialeklasse for brand (ubrændbar iht EN 13501-1)
20 mm   1500 × 500 0,23 0,06 A2-s1,d0
25 mm   1500 × 500 0,29 0,08 A2-s1,d0

 

Materialeværdier

Densitet  (prodiktionsnorm) ρK 1150 ± 50 kg/m³
Vanddampdiffusions- modstandsta μ = 13
Varmeledningstal (iht EN 12664) λ = 0,32 W/mK
Specifik varmekapacitet c = 1,1 kJ/kgK
Brinell-hårdhed 30 N/mm²
Tykkelseskvældning efter 24 timer i vand < 2%
Termisk udvidelseskoefficient 0,001 %/K
Udvidelse ved ændring af  RF 65-85% (iht EN 318) 0,33 mm/m
Ligevægtsfugt ved 65 % RF og  en lufttemperatur på 20 °C 1,3%
pH-værdi 7 – 8
×