Brug for support?

En sikker og fleksibel hospitalsløsning

En sikker og fleksibel hospitalsløsning

17-02-2014
Få et indblik i Fermacells gipspladeløsning til Regionshospitalet i Randers’ akutmodtagelse, der som de fleste moderne hospitalsbyggerier stillede særlige krav til byggematerialerne.

Hospitalsbyggeri stiller høje krav til de anvendte byggematerialer – det gælder også
fermacells fibergipsplader, der beklæder indervæggene i Regionshospitalet i Randers’ akutmodtagelse. Pladerne er robuste, bæredygtige og giver bygherren mulighed for at skrue hvor som helst i væggen efter behov.
Som et af fremtidens fem akuthospitaler i Region Midtjylland skal Regionshospitalet i Randers udvides. Da langt størstedelen af alle indlæggelser på Regionshospitalet er akutte, valgte bygherren Region Midtjylland at opføre en 5.500 kvadratmeter stor akutafdeling, som blev påbegyndt i maj 2012.
Hele byggeriet er planlagt i fire faser, og den ene del af byggeriet, som omfatter akutmodtagelsen for medicin, organkirurgi, gynækologi, kardiologi, pædiatri samt den psykiske skadestue, står klar til at modtage patienter i foråret 2014.
Fibergips med naturlige råstoffer
Bygningen, som bl.a. er indrettet med faciliteter til triage, modtagelse, diagnosticering og et sammenhængende sengeafsnit, er beklædt indvendigt med fermacell Fibergips – en løsning, der har givet bygherren en lang række fordele.
- Der er tale om en såkaldt skruepladeløsning, hvor der bores huller i væggene, hvorefter pladerne skrues fast. Pladerne er helt uden tilsætningsstoffer og består af naturlige råstoffer i form af 80 pct. gips og 20 pct. papirfibre, forklarer Lars Christensen, der er salgschef hos Fermacell, og fortsætter:
- Med bare ét enkelt lag giver pladerne langt flere fordele end traditionelle 2-lagsløsninger, herunder f.eks. støjreduktion fra naborummet. Samtidig kan fibergipsen anvendes overalt, hvor der traditionelt anvendes almindelig kartongips eller træplader.
Hospitalsbyggeri stiller særlige krav
Som ved de fleste andre hospitalsbyggerier, har opførelsen af Regionshospitalet i Randers’ akutmodtagelse stillet høje krav til de anvendte byggematerialer. Det skyldes bl.a., at akutmodtagelsen rummer en række funktioner som f.eks. transport af personer og gods, der dagligt giver store belastninger på bygningsdelene. Derudover skal bygningerne kunne omstilles til andre funktioner, afhængigt af hvilke behov, der måtte opstå for bygherren hen ad vejen. Og endelig er kravene til både indeklima og bæredygtighed blevet væsentligt skærpet i de senere år.
Ifølge Lars Christensen rummer fermacell Fibergips en række af de egenskaber, der er en forudsætning for at kunne levere en fuldt tilfredsstillende hospitalsløsning. Han forklarer:
- Væggene på et hospital skal kunne holde til store belastninger, da de ofte udsættes for stød i forbindelse med sengetransport mv.. Derfor er det vigtigt med en solid og slagfast løsning, hvilket vores fibergips er garant for, siger han og fortsætter:
- En anden væsentlig fordel ved fermacell Fibergips er, at det giver bygherren mulighed for at skrue og montere hvor som helst i væggen efter behov. Ofte er det svært at detailtegne et sygehus, da det som regel ikke kan forudses, hvor der f.eks. er behov for at montere et forhæng eller et skab. Her er det utrolig bekvemt med en fleksibel løsning, der giver mulighed for løbende tilpasninger.

×