Brug for support?

Få styr på den passive brandsikring

Få styr på den passive brandsikring

17-02-2014
Brand kan undgås med den rette brandsikring. Opdag vores nye cementbaserede plade fermacell AESTUVER, og læs mere om, hvordan du øger brandsikkerheden ved hjælp af passiv brandsikring.

Øget brandsikkerhed skal bl.a. sikres gennem bedre byggematerialer. Det er udgangspunktet for Fermacells nye cementbaserede plade fermacell AESTUVER, der optimerer den passive brandsikring, samt gør det lettere at brandsikre bl.a. stålsøjler, kabelkanaler og skaktvægge.

Fermacell lancerer nu den nyudviklede cementbundne plade fermacell AESTUVER,der effektivt forhindrer spredning af ild, varme og røg. Pladerne monteres direkte på de relevante bygningsdele uden behov for forudgående underkonstruktion, hvilket letter tømrerens arbejdsbyrde såvel som pengepung.

fermacell AESTUVERbidrager hermed til byggeriets passive brandsikring og er desuden testet og godkendt i henhold til de nyeste europæiske brandprøvningsstandarder.


Enkel og tidsbesparende montage

En væsentlig fordel ved fermacell AESTUVERer, at monteringen kan foretages uden en forudgående underkonstruktion af stålskinner. Pladerne monteres med andre ord direkte omkring de bygningsdele, som man ønsker at brandbeskytte, hvilket gør arbejdsprocessen lettere og mindre tidskrævende.

- Takket være pladernes enkle montage og nemme bearbejdning lettes tømrerens arbejde i forbindelse med passiv brandsikring betydeligt, hvilket sikrer ham en både tidsmæssig og økonomisk gevinst, forklarer Claus Møller Oxild, der er filial & teknisk chef hos Fermacell. Han fortsætter:

- De robuste plader har en høj brudstyrke og er velegnede til brug både indendørs og især udendørs, bl.a. på stålsøjler, kabelkanaler, skaktvægge og i tunneller. fermacell AESTUVER er i stand til at opfylde de fleste brandkrav i bare en enkelt ét-lagskonstruktion, afhængigt af tykkelsen, der varierer fra 10 til 60 mm.

Passiv brandsikring er afgørende for brandsikkerheden
Brandsikring deles groft sagt op i to dele, nemlig passiv og aktiv. Aktiv brandsikring udgøres af de elementer, der aktiveres, når branden opstår, såsom brandalarmer og sprinklersystemer.

Passiv brandsikring omfatter derimod brug af byggematerialer, der øger byggeriets iboende brandmodstandsevne uden brug af specielle aktiveringsmekanismer eller styresignaler. En effektiv passiv brandsikring udgør derfor grundlaget for en optimal sikring af byggeriet, så menneskeliv reddes, og materielle værdier ikke går tabt ved brand.

Passiv brandsikring er af afgørende betydning for en bygnings eller bygningsdels ydeevne i tilfælde af brand. En sådan sikring opnås enten i kraft af de produkter, der er anvendt ved opførelsen af bygningen, eller tilføres bygningsdelene for at øge deres brandmodstandsevne. Derfor er det ligeledes vigtigt at sørge for, at disse sikringsforanstaltninger er udformet og installeret korrekt, så bygningen lever op til de stillede funktionskrav i tilfælde af brand.

×