Brug for support?

fermacell har skabt røre i byggepladebranchen – papvæggen i almindelig gips er passé

fermacell har skabt røre i byggepladebranchen – papvæggen i almindelig gips er passé

04-05-2017
Man kan roligt sige, at fermacells indsats for at løfte kvalitetsniveauet ved byggeri med lette skillevægge har skabt røre i branchen. Vores pressemeddelelse, om at traditionelle papbeklædte gipsplader bør sendes på pension til fordel for mere holdbare alternativer, som vi udsendte tidligere på året, har i den grad givet positive tilkendegivelser fra byggeriets rådgivende og udførende aktører. Endnu mere positivt er det, at vores kollegaer blandt producenterne har forstærket markedsføringen af deres bud på en etlagsløsning til lette skillevægge.

Vi glæder os helt ekstremt over den opbakning, fermacells budskab på den måde får fra vores kollegaer, der nu helt åbenlyst støtter op om, at etlagsløsninger baseret på stærke byggeplader i bæredygtige materialer,er vejen frem. Det helt afgørende er netop, at byggeriet som helhed har en holdning til de materialer, der produceres og anvendes. Det hjælper ikke, at man kun tænker i at få arbejdet overstået hurtigst muligt ved for eksempel at bygge en væg, der i virkeligheden ikke er egnet til ophæng eller til de strabadser, den måtte blive udsat for. Det er i bogstavligste forstand ikke holdbart, hverken i forhold til brugsegenskaber eller forbrug af ressourcer. Derfor er stærkere plader, der er egnet til formålet, nutidens og fremtidens løsning.

fermacell satser på papirfibre fremfor glasfiber

Det er glædeligt, at flere byggepladeproducenter kommer med bud på mere solide produkter. Men der er grund til at understrege, at man som bruger bør være opmærksom på indholdsstofferne og på, hvordan man anvender produkterne. Hos fermacell har vi igennem mere end 50 år satset intensivt på udvikling og produktion af plader armeret med papirfibre til indendørs brug, det vi i dag kalder fibergips. Glasfiber som armering bruger vi kun i vores cementbundne plader.

Årsagen er, at glasfiberarmerede plader medfører nogle særlige udfordringer. Således anbefaler vi altid at anvende åndedrætsværn ved bearbejdning af glasfiberarmerede plader på grund af risikoen for irriterede luftveje, betændelse i slimhinderne, tendens til ondt i halsen, næseblod og hoste, gener der under ét betegnes som glasfiberallergi.

Til de kollegaer, der mener, at man kan undvære åndedrætsværn ved arbejde med glasfiberarmerede gipsplader, kan jeg kun sige, at det må være længe siden, vedkommende har været ud på en byggeplads og set den støvsky, der opstår, når man ridser og knækker en glasfiberarmeret gipsplade.

fermacell uden karton på overfladen = 20 års garanti mod brud

Helt grundlæggende er det en integreret del af vores filosofi at tilbyde markedet en holdbar og sikker løsning, når der skal bygges lette skillevægge. Det er en af forklaringerne på, at vi har truffet et bevidst valg om ikke at anvende karton i overfladen af vores byggeplader og i stedet satse på papirfibre, der blandes med gips og danner en homogen plade med ensartet styrke hele vejen igennem. Vores plade får ikke sin styrke fra et svøb af karton, men fra papirfibrene i selve gipsmassen. Det giver en helt unik styrke, der blandt andet betyder, at vi i modsætning til vores kollegaer kan tilbyde 20 års garanti mod brud.

fermacells meget høje skrue- og slagfasthed har fået nogle til at tro, vores plader ikke kan ridses og knækkes over en kant. Det kan de med lethed. Det fremgår tydeligt af den lille video, som du kan se via linket her.

Endelig – og det er i virkeligheden mindst lige så vigtigt – betyder fraværet af kartonsvøb, at man med fermacell undgår den øgede risiko for skimmel ved blot en smule fugtpåvirkning.

Kort sagt leverer fermacell det, vi kalder ”en rigtig væg”. Det bakker vi op med 20 års brudgaranti.

/Fermacell Scandinavia

Husk at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om fermacell. Vi ved, hvordan du mest hensigtsmæssigt løser enhver konstruktionsmæssig udfordring med fermacell, og vi er altid klar til at hjælpe dig videre med din opgave. Ring til os på 7566 6482 eller skriv til teknik-fermacell.dk@xella.com

×