Brug for support?

Fermacell SK Spartel

Fermacell SK Spartel

10-01-2013

Produkt information!

Download datablad

Anvendelse:

Fermacell SK spartel er til spartling af Fermacell fibergips spartelkant plader, hvor 2 spartelkanter er stødt sammen.

Fermacell SK spartel er en færdigblandet spartelmasse som benyttes til spartling af Fermacell fibergips spartelkanter ilagt Fermacell papirarmeringsbånd og kan også benyttes til fuldspartling.

Anvendelsområde:
Vægge og lofter, -indendørs. (Ikke til vådrum eller udendørs brug).
Forarbejdningstemperatur: Fra + 5 gr til +40 gr.
Underlager: Skal være tørt og støvfrit.
Værktøj: Bredspartel eller stålbræt.

Egenskab:
*Klar til brug.
*Nem forarbejdning.
*God vedhæftning.
*Smidig konsistens.
*God udfyldningsevne

Behandling:
Eventuelle grater fra skruehoveder fjernes med sandpapir før spartling.
Fermacell pladen skal være tør, støvfri og ren. Spartelsporet i pladerne fyldes med Fermacell SK spartelmasse hvorefter der i den våde spartelmasse ilægges Fermacell papirarmeringsbånd, dette trykkes svagt ind i den våde spartelmase hvorefter spartelmassen skal tørre. Skruehoveder der er uden for spartelkanterne spartles.
Andet spartellag påføres hvorefter dette lag skal tørre, det er muligt at der skal mellemslibes for eventuelle ujævnheder før andet spartellag påføres (husk at fjerne støv før spartling). Skruehoveder spartles også anden gang.
Slutspartling i henhold til overfladekrav.

Materialeforbrug:
Fermacell fibergips med spartelkant: 0,54 kg/lbm pladesamling hhv.ca 1,0 kg/m2 (Handy-pladen)
Ved fuldspartling ca. 1,7 kg/m2 ved 1 mm. lag tykkelse.
×