Brug for support?

Nyt 5500 m² Billund-domicil færdigt før tid

Nyt 5500 m² Billund-domicil færdigt før tid

10-06-2015
Takket være effektiv arbejdsplanlægning og tidsoptimerende indbygningsløsninger er Harresø Byggeforretning foran tidsplanen med opførelsen af Billund Aquacultures nye domicil. Entreprenøren anvender bl.a. fermacell fibergips, som sparer arbejdsgange og giver mere robuste skillevægge i produktionslokalerne end f.eks. cementspånplader.

Siden januar 2015 har Harresø Byggeforretning arbejdet på opførelsen af Billund Aquacultures nye 5500 m² domicil, der omfatter både produktionsområder og administrationslokaler. Byggeriet skal efter planen stå færdigt til september, men høj fremdrift i byggeprocessen har gjort, at en del af de nye lokaler allerede kan indtages af Billund Aquaculture i løbet af sommerferien – flere måneder før planlagt.

Direkte dialog frem for e-mail

Årsagen er ifølge byggepladskoordinator og direktør i Harresø Byggeforretning, Søren Peder Sørensen, en effektiv planlægning af arbejdsprocesserne kombineret med anvendelsen af tidsbesparende materialeløsninger såsom fermacell fibergipsplader på stål- og træskeletter til domicilets indvendige skillevægge.

- Et vigtigt aspekt ved at minimere tidsforbruget og optimere samarbejdet på byggepladsen er at tage hensyn til de andre entreprenører, og hvordan de skal indbygge deres løsninger, så vi får tingene gjort i den rigtige rækkefølge. Vi tager dialogen direkte med hinanden på byggepladsen frem for at e-maile frem og tilbage. På den måde holdes alle hele tiden ajour, så vi ved, hvor langt vi hver især er henne i processerne, ligesom vi sparer 'kontortid', forklarer Søren Peder Sørensen og fortsætter:

- Derudover benytter vi os så vidt muligt af materialeløsninger, som gør, at vi kan skære ned på tidsforbruget. Vi har eksempelvis anvendt færdigproducerede facadekassetter, der blot skal monteres på byggepladsen, ligesom vi til de indendørs skillevægge bruger fermacell fibergipsplader, fordi de udføres som etlagsløsninger, så vi sparer arbejdsgange i forhold til traditionelle tolagsgipsløsninger.

Robuste indendørs løsninger

Den effektive planlægning af arbejdsprocesserne gjorde sammen med materialevalget, at hele råhuset til Billund Aquacultures nye domicil blev lukket på kun et par uger. Herefter kunne Harresø Byggeforretning gå i gang med opførelsen af produktions- og administrationslokalerne inden døre.

Søren Peder Sørensen understreger i den forbindelse, at en afgørende parameter for valget af indendørs materialer har været hensynet til Billund Aquacultures særlige produktionsforhold. Virksomheden fremstiller recirkulationssystemer til akvakultur som f.eks. dambrug, og særligt i produktionslokalerne stilles der høje krav om solide indendørs overflader, der kan holde til det fugtige indeklima. Harresø Byggeforretning har derfor anvendt i alt ca. 3500 m² 12,5 mm fermacell fibergipsplader til skillevæggene.

- Vi betragter fermacell fibergips som et væsentligt mere robust og holdbart materiale end f.eks. træplader og cementspånplader. Samtidig har fibergipsvægge en god brandmodstandsevne, og det gør dem oplagte at bruge, når hensynet til brandsikkerhed ligeledes er en væsentlig faktor, supplerer Søren Peder Sørensen til slut.

×