Brug for support?

Tidsbesparende fibergipsløsning beskytter hangarpersonale og helikoptere mod brandfare

Tidsbesparende fibergipsløsning beskytter hangarpersonale og helikoptere mod brandfare

16-10-2014
Etlagskonstruktioner med fibergipsplader fra Fermacell har betydet væsentlige reduktioner i arbejdstid og CO2-udledning under brandsikringen af Bel-Air Aviations nye hangarer og administrationsbygning i Esbjerg Lufthavn.

Esbjerg-virksomheden Bel-Air Aviation A/S yder helikopterservice til boreplatforme i Nordsøen. Fermacell har i løbet af foråret og sommeren leveret mere end 10.000 m² 12,5 mm fibergipsplader til virksomhedens nyopførte domicil bestående af 4 hangarer på i alt 2350 m² og en 985 m² administrations- og hotelbygning i Esbjerg Lufthavn. Projektet er tegnet af Arkitekterne Vejen A/S.

Valget af netop fibergipsplader til bygningernes indvendige beklædning var begrundet i, at fibergipsvægge i etlagsløsning både var enklere og hurtigere at opsætte end en traditionel tolagsløsning med standardgipsplader. Samtidig yder konstruktionen optimal brandbeskyttelse, ligesom miljøbelastningen på grund af materialetransport blev væsentligt reduceret.

Halverer arbejdstid og miljøbelastning

- Fordi fibergipsvæggene kun opføres i et enkelt lag, sparer man halvdelen af arbejdstiden under udførelsen og skal derudover kun transportere den halve materialemængde. Det betyder også, at logistikken på byggepladsen bliver væsentligt mere simpel. Dermed reduceres ikke kun de økonomiske omkostninger, men også miljøbelastningen i kraft af CO2-udledning bliver markant mindre, forklarer bygningskonstruktør Søren Dyhm fra Fermacell.

- Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi tidligt i projekteringsfasen fik mulighed for at komme med byggetekniske input, så konstruktionerne blev væsentligt mere simple, end hvis der var blevet brugt standard gipsplader i to lag, supplerer han.

Optimal brandbeskyttelse

Et afgørende krav til beklædningen over betonkonstruktionerne var, at den skulle yde optimal beskyttelse i tilfælde af brand. Det gjaldt ikke kun for Bel-Air Aviations hangarbygninger, hvor tilstedeværelsen af letantændeligt helikopterbrændstof giver stor risiko for eksplosionsfare. Også i den tilstødende administrations- og hotelbygning var der høje krav om brandsikring.

- Fibergipspladerne har brandklasse som A2-s1,dO, dvs. ubrændbart, så de i en vægkonstruktion kan modstå brand i 60-120 minutter. Vægkonstruktionen kan effektivt hindre ilden i at brede sig rundt i bygningerne i tilfælde af f.eks. en brændstofeksplosion, fortæller Søren Dyhm.

Ingen delaminering

Fermacells fibergipsplader fremstilles af 80 pct. gips og 20 pct. genbrugspapirfibre, som opblandes med vand og sammenpresses under 6000 ton tryk uden brug af bindemidler. Det giver stærke plader, som i et enkelt lag kan bære op til 30 kg i en enkelt skrue.

- Samtidig betyder pladernes homogene sammensætning, at de ikke kan delaminere, hvilket ikke mindst er en fordel i Bel-Air Avitations hangarbygninger, påpeger Søren Dyhm.

×