Brug for support?

Tidsgevinst på SOPU Campus takket være fibergipsplader

Tidsgevinst på SOPU Campus takket være fibergipsplader

20-08-2015
I forbindelse med opførelsen af det nye ca. 11.000 m² store social- og pædagogikfaglige uddannelsescenter SOPU Campus i København har Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S valgt at anvende fermacell fibergipsplader til de indvendige lette vægge. Pladerne håndterer nemlig byggefugt bedre end alternative materialer, så de udførende kan gå tidligere i gang.

I Skelbækgade i København er Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S lige nu i færd med at opføre det nye social- og pædagogikfaglige uddannelsescenter SOPU Campus på 10.887 m². Byggeriet, der er projekteret af Danielsen Architecture A/S i samarbejde med rådgivere fra Hamiconsult A/S, JL Engineering ApS, Grontmij A/S og Rådgivende Ingeniørfirma Jord-Miljø A/S, opføres for Erhvervsuddannelser Indenfor Sundhed-Omsorg og Pædagogik i København og Hillerød, der har Tetrix A/S som bygherrerådgiver.

Kræver fleksibilitet og effektiv tidsstyring
Entreprisechef Mads Sørensen fra Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, der er totalentreprenør på det omfattende projekt, som efter planen forventes at stå færdigt i februar 2016, fortæller om byggeprocessen:
- Tidsplanen for projektet forudsætter en høj grad af fleksibilitet og effektiv tidsstyring, så vi arbejder løbende på at optimere ressourcerne, og vi er allerede godt i vej.
som i entreprenørfirmaets øvrige projekter benytter de sig under opførelsen af SOPU Campus af egne håndværkere i forbindelse med beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejderne. Virksomheden trækker desuden på en række velrenommerede underleverandører på de øvrige fagområder.

Fibergipsplader giver tidligere opstart
Mads Sørensen forklarer derudover, at endnu en væsentlig faktor for optimering af de udførendes tidsforbrug er anvendelsen af byggematerialer, der effektiviserer arbejdet. Dette er baggrunden for, at de netop har valgt at benytte fermacell Fibergipsplader til de indvendige lette vægge, som i øjeblikket er ved at blive opført på SOPU Campus:
- Fibergipspladerne er bedre til at håndtere byggefugt end alternative materialer, og det gør, at vi kan starte på de lette vægge tidligere end ellers. At vi på den måde kan komme tidligt i gang, giver en tidsgevinst, som hurtigt forplanter sig i resten af de processer, der foregår på byggepladsen, understreger han.

Forklaringen er, at fibergipspladerne, der bl.a. er velegnede til anvendelse i vådrum, kan optage og afgive byggefugten uden at tage skade. Dermed minimeres desuden risikoen for, at der senere opstår skimmel eller råd i konstruktionerne. Samtidig har pladerne en styrke, der gør, at de i et enkelt lag giver samme byggetekniske fordele som traditionelle løsninger i to lag, hvilket sparer tømrerne for en arbejdsgang.

Fermacell leverer i alt ca. 10.000 m² 12,5x900x1200 fermacell Fibergipsplader med spartelkant til SOPU Campus, ligesom der anvendes en mindre mængde 15x900x1200 fermacell Fibergipsplader, ligeledes med spartelkant.

Uddannelsescenter med fodgængerstrøg og byrum
Selve projekteringen af SOPU Campus går tilbage til 2012, og i slutningen af foråret i år blev de første betonelementer rejst, ligesom installationerne i kælderetagen blev ført. Det samlede byggeri er disponeret som to karréer i 4-6 etagers højde, og når det står færdigt, vil SOPU Campus ud over at danne hverdagsrammer omkring de studerende læringsmiljø byde på et offentligt tilgængeligt fodgængerstrøg og byrum.

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har været involveret i SOPU Campus siden efteråret 2014, og ud over totalentreprisen på SOPU Campus udfører virksomheden bl.a. apteringsentreprisen på det nye Copenhagen Plant Science Center, der er tegnet af Lundgaard og Tranberg A/S for Bygningsstyrelsen.

Ønsker du at vide mere om dette projekt eller dine mange muligheder med fermacell, er du altid velkommen til at kontakte salgskonsulent Jens Norddal, tlf. +45 2047 2047 og e-mail jens-norddal@xella.com.

×