Brug for support?

Brandbeskyttelse i særklasse

Skrue- og slagfast fibergips brandbeskyttelsesplade. Giver en ekstraordinær brandbeskyttelse. Velegnet til skillevægge og stålkonstruktioner. fermacell® Firepanel A1 er som den almindelige fibergips fremstillet af gips og papirfibre. De forbedrede brandegen-skaber for Firepanel A1 pladen er opnået ved at udskifte en del af papirfibrene med stenuldsfibre.

Egenskaber for Firepanel A1 fibergipsplader

fermacell® Firepanel A1 er en homogen og fiberforstærket gipsbundet plade forstærket med papirfibre tilsat ubrændbare fibre. Pladen er hydrofoberet og produceret iht EN15283-2. De naturlige råstoffer blandes med vand og presses under højt tryk til en homogen plade uden tilsætning af bindemidler. Resultatet er stærke, robuste, slag- og skruefaste Firepanel A1 plader, der anvendes til speciel brandbeskyttelse af vægge, lofter og stålprofiler.
 

fermacell® Firepanel A1 robusthed og skruefasthed er kendt fra fibergipsen. De robuste plader kan tåle at sidde som væg i produktionslokaler, på skoler etc, og er skruefaste som fermacell’s øvrige fibergipsplader.


Anvendelse

fermacell® Firepanel A1 kan anvendes som beklædning til vægge og lofter på underkonstruktion af stål- eller træskelet iht nærmere anvisninger. Desuden til brandinddækning af stålsøjler og -bjælker og til brandbeskyttelse på vægge og lofter. Skillevægge med en brandbeskyttelse på 90 og 120 minutter opnås ved 2-lags beklædning på hver side af stålskelettet, uden isolering. Den simple opbygning reducerer byggeomkostningerne, og sparer plads. Bemærk særlige anvisninger som decideret brandinddækning af søjler og bjælker. fermacell® Firepanel A1 benyttes i indendørsmiljø. 

Pladedimensioner

Størrelse (mm)

Tykkelse (mm)

1200 x 2500

12,5

1200 x 2500 

15

Materialeværdier

Densitet ρk

1200 ± 50 kg/m³

Bøjningsstyrke fm (afhængig af tykkelsen)

> 5,8 N/mm²

Varmeledningsevne  EN 12664

λ = 0,38 W/mK

Vanddampdiffusion Sd (12,5 mm)

0,16 m

Sveldning ved 20% ændring af relativ luftfugtighed
(20°C) δl65-85 (EN 318)

0,33 mm/m

Ligevægtsfugtindhold ved 20°C/65% RF

1,3%

pH-værdi

7-8

×