Brug for support?

fermacelll® Fibergips retkant

Skrue- og slagfast fibergipsplade. Til indendørs brug, til vådrum og som vindgips.

Beskrivelse

Retkantede fibergipsplader monteres i rækkefølge, og når der anvendes klæbefuge, klæbes pladerne sammen løbende, i takt med at de monteres. Når først fibergipspladerne er monteret, kan der ikke efterfølgende samles med fermacell Klæbefuge. Når pladerne skrues/klammes, arbejdes der enten fra én pladekant til en anden eller fra midten af pladen mod kanterne/ender. Husk altid at følge den gældende montagevejledning.


 

 

Materialeværdier

Densitet ρk  1150 ± 50 kg/m³
Vanddampdiffusionsmodstandstal μ = 13
Varmeledningsevne EN 12667 λ = 0,32 W/mK
Specifik varmekapacitet  c = 1,1 kJ/kgK
Brinell hårdhed 30 N/mm²
Tykkelseskvældning, 24 timers vandlagring < 2%
Varmeudvidelse T
(temperaturområde –20°C til +75°C)
0,001 %/K
Sveldning ved 20% ændring af relativ
luftfugtighed (20°C) δl65-85
0,33 mm/m
Ligevægtsfugtindhold ved 20°C/65% RF 1,3%
pH-værdi 7-8
×